Формулярът за оценка на служителите се грижи за парите Ви! Той Ви казва колко добър е вашият служител, колко ефективен е, дали заслужава заплащането си или дали да го уволните!

Формулярът за оценка, като "съдия" на служителите, включва ли всички критерии, за да покрие необходимата информация относно работата на служителите?

Примерни формуляри за оценка на служителите
Уважаеми Отговорник на формуляра за оценка,

Едно нещо е ясно!

Печалбата на фирмата Ви е в пряка зависимост от представянето на служителите. Съгласно новите разпоредби на Кодекса на труда, формуляра за оценка на служителя е един от основните методи за подобряване на производствения процес.

Ръководителите на отдел човешки ресурси, работодателите, отговорни за човешките ресурси знаят сега, че:

Справедливата система за оценка, базирана на правилната процедура и перфектно изготвен формуляр за оценка, повишават бързо производителността.

Оценката на персонала, изконно право на работодателя, се превръща в критерий за оценка на работната сила, за създаване на индекс за работна заплата или основание за уволнение!

Познаването и извършването на оценяване на персонал Ви предпазва от възможността за глоби или трудов спор с Териториална Инспекция по Труда .

Вие сте сред тях? Ако не, може би ви интересува...


47 Примерни формуляти за оценка


"Но разполагате ли с формуляри за оценка, подходящи за всички специфични дейности в рамките на една компания? " попитаха нашите клиенти.

Да! Имаме! Със CD 47 Примерни формуляри за оценка на служителите можете да имате подходящи модели на формуляри за оценка!

Искате ли да имате CD 47 Примерни формуляри за оценка на служителите? Поръчайте сега! Бяха издадени само 1000 CD-та, в много малък тираж със затворено обръщение. Ако желаете да го получите Ви молим да попълнете Формуляра за записване още Днес!

Формулярът за оценка и процедурите по оценяването на персонала, определени във вътрешния фирмен правилник Ви гарантират професионализма на Вашите служители.

За значението наформулярите за оценка можем да говорим много. Но нямаме време за това. Така че ... накратко, може да се каже, че информацията, която се съдържа в попълнените формуляри за оценкана служителя Ви помага проверите дали:

нивото на производителност е такова, към каквото Вие се стремите;

развитието от последнта оценка е в положителна степен

броя на попълнените формуляри отговаря на изискванията за получаване на висока продуктивност

нивото на лоялност води до изпълнение на целите

е в съответствие със строгите правила, наложени от мястото на работа

В допълнение, формулярът за оценка дава причини за:

увеличаване на възнаграждението

допълнителни курсове за обучение

съкращение/ уволнение

47 Примерни формуляти за оценка


В заключение

Служителят отговаря ли на критериите, установени от формуляра за оценка?
Перфектен! Предпоставките за повишаване на печалбата стават все по-сигурни!
Работникът или служителят не отговаря на стандартите, заложени във формуляра за оценка?
Имате пълното право да предприемете необходимите действия! От най-леките до най-радикалните.

Искате ли да улесните Вашата работа? Да имате най-добрите резултати в професионалната оценка на служителите си? Добре подготвени формуляри за оценка, съдържащи всички критерии за изпълнение, необходими в работата на Вашия бизнес е най-ефективния инструмент, от който можете да се възползвате.
Поръчате най-новото CD 47 Примерни формуляра за оценка на служителите и се отървете от всяко неудобство!Поръчате най-новото CD 47 Примерни формуляри за оценка на служителите в следващите 48 часа и се възползвайте от специалната цена от само 39.00 лева.
Поръчате най-новото CD 47 Примерни формуляра за оценка на служителите и се отървете от всяко неудобство!Поръчате най-новото.

Формулярите за оценка са необходими във Вашия бизнес. Защо са необходими?

Формулярите за оценка са изготвени в съответствие с изискванията на дейностите във Вашата компания, заедно с процедурите за оценка на качества за работа на служителите, определен в устройствения правилник Ви помагат да се възползвате от постоянната и всеотдайна работа на работата в екип; подчертават слабостите на бизнес процеса и Ви показват къде да се намесите; грижат се за Вашите пари, като ясно посочват кои са работниците и служителите, които не произвеждат, а само консумират.


47 Примерни формуляти за оценка

Ето защо помолихме за професионална помощ. CD 47 Примерни формуляри за оценка на служителите осигурява модели за формуляри за оценка на Вашите служители.
Администратор недвижими имоти
Охранител
Специалист продажби
Полевъд животновъд
Опаковач
Финансов анализатор
Помощник фармацевт
офис мениджър
Медицинска сестра
Старши социален работник
47 Примерни формуляти за оценка
Ветеринарен асистент
Библиотекар
Касиер
Главен счетоводител
Търговски директор
Главен директор
Директор продажби
Директор
Детска учителка
Електротехник
Експерт програми
Инженер електромеханик
47 Примерни формуляти за оценка
Инженер оборудване
Инженер хим процеси
Машинен Инженер
Експерт застраховане
Одитор
Специалист човешки ресурси
Юристконсулт
Търговски сътрудник
Кранист
Мениджър доставки
финансов мениджър
Маркетинг мениджър
Проектен мениджър
Мениджър човешки ресурси
Ветеринарен лекар
Иконом
Учител
Търговски представител
Изпълнителен сектретар
Секретарка
Ръководител административен отдел
Ръководител отдел логистика
Шофьор
Експерт връзки с обществеността
Заварчик
47 Примерни формуляти за оценка

CD-та 47 Примерни формуляри за оценка на служителите ви дава най-доброто от завършени модели или предложения за съставяне на Ваши собствени формуляри за оценка.

Различни ли са формулярите за оценка от сферата на човешки ресурси с тези от сферата на продажбите? Разбира се! Например, във формуляр за оценка на координатор на подбор на персонал не присъства критерият за „новатор”. Незначителен за него, този критерий е важен за търговци, които постоянно трябва да мислят за нови видове кампании, за да продават своите продукти или да поддържат лоялността на клиентите.


Формуляра за оценка трябва да се съдържа качествата, които дадения служител трябва да притежава, в зависимост от функцията на определена работа и на определеното ниво на производителност.

Наборът от формуляри за оценка, с който разполагаме подчертава широка гама от критерии.CD-то 47 Примерни формуляри за оценка ви показва как да оценяваните Вашите служители.

Поръчайте го сега! Възползвайте се от специалната цена от само 39.00 лева.


47 Примерни формуляти за оценка

Така че, скъпи приятели,

Ако искате да:

Се възползвате от екип от работещи и ефективни служители.

Се насладите на увеличаването на печалбите, които се дължат на работата, извършена от Вашите служители.

Спазвате закона и да избегнете глоби от инспекторите на Териториална Инспекция по Труда

Имате аргументи в трудови спорове, породени от недоволни служители.

Изградете своя собствена система за оценяване! Вярна, пълна и документирана!

CD 47 Примерни формуляри за оценка е инструментът, който Ви помага да направите добра и правилна оценка на Вашите служители. Поръчайте сега!

Лесно! Бързо! Ефикасно! С малко пари!

Поръчайте сега вашия екземпляр! Побързайте! Цената на CD-то е само 39.00 лева (с ДДС), намалена с 50% цена! Инвестиция, която Ви дава безценна информация! Напълно възвръщаща се инвестиция!

47 Примерни формуляти за оценка


ГАРАНЦИЯ, КОЯТО ВИ ВРЪЩА ПАРИТЕ!
Поръчайте сега CD-то 47 Примерни формуляр за оценка и го използвайте! Имате 100 % ГАРАНЦИЯ ! Ако в рамките на 90 дни размислите, можете да искате парите, които сте инвестирали. РС Издателство и Бизнес Консултации се задължава да върне цялата заплатена сума!

Гарантирано на 100%!


Изисквания към софтуера: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
Изисквания към хардуера: 512 MB RAM, 300 MB HDD

Форма за поръчка

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на ЗЗЛД. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данните в този талон. Информационна бележка!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ